Har du svårt att sova?

Om du inte kan sova på natten kan det snabbt få en enorm inverkan på humöret, hälsan och välbefinnandet. Det här kan du göra.

Vad är sömnlöshet?

Sömnlöshet, eller insomni, innebär oförmåga att somna och/eller onormala uppvaknanden under natten. De flesta människor upplever sömnsvårigheter någon gång ibland. Det är helt normalt. Om du däremot lider av återkommande sömnlöshet kan det innebära att du:

  • har svårt att somna
  • vaknar under natten
  • vaknar för tidigt på morgonen
  • är trött under dagen.

Sömnlöshet kan vara kortvarig eller långvarig och kan påverka tillvaron på många sätt. Problemen kan göra att du får svårt att fungera under dagtid och kan bidra till allvarliga hälsoproblem.

Orsaker till sömnlöshet

Sömnlöshet är en av de vanligaste sömnstörningarna, och de flesta av oss upplever sömnlöshet någon gång i livet. Orsaker till sömnlöshet kan vara stress, oregelbundet sömnschema, dåliga sömnvanor, psykiska problem och vissa fysiska sjukdomar.

Woman having trouble sleeping

Vad kan man göra?

Den goda nyheten är att sömnlöshet går att bota med förändringar som du lätt kan genomföra själv. Om du känner dig orimligt stressad måste du vidta åtgärder för att komma till rätta med stressen i din tillvaro. Se över balansen mellan arbete och fritid, och se till att du alltid får tillräckligt med tid för nedvarvning innan du går till sängs. Ett annat bra sätt att bekämpa sömnlöshet är att hålla sig till ett regelbundet sömnschema. Att gå och lägga sig och gå upp vid samma tid varje dag hjälper dygnsrytmen att komma i fas. Se också till att få naturligt dagsljus varje dag och prioritera regelbunden motion.

 

Om du upptäcker ett mönster av sömnsvårigheter eller om du inte känner dig utvilad på morgonen bör du rådgöra med en läkare som kan hjälpa dig att avgöra om du lider av sömnlöshet eller någon annan sömnstörning. Läkaren kan också

Mer sömnkunskap


SÖMNHÄLSA

SÖMNVETENSKAP

FALL ASLEEP

RUTINER

WAKE UP

SÖMNHÄLSA

SÖMNVETENSKAP


ASLEEP

RUTINER

WAKE UP