Sömnens historia: så sov vi förr i världen

Visste du att det här med att gå till sängs på kvällen och sova 7–9 timmar i ett sträck kan vara ett ganska nytt påfund i mänsklighetens historia? Innan det artificiella ljuset fick oss att börja vara uppe sent baserades människans aktiviteter på tillgången på dagsljus.

Vakna mitt i natten

Det finns skäl att tro att våra förfäder sov i två perioder under natten – första och andra sömnen. Detta kallas bifasisk sömn och har rapporterats från flera kontinenter, men med mest evidens från Europa under den förindustriella perioden (1300-talet och framåt). Det innebar att man gick till sängs ungefär två timmar efter skymning och vaknade någon gång efter midnatt. Ju senare man gick till sängs, desto senare vaknade man upp från den första sömnen.

Mellan den första och andra sömnen var man troligen vaken i ungefär en timme. Vi vet inte vad våra förfäder hade för sig då, men det kan ha varit vad som helst som inte krävde så mycket belysning – kanske böner, enklare sysslor eller älskog. Något vi vet är att den franske läkaren Laurent Joubert (1529–1581) rådde par att ha samlag under denna period eftersom de då kunde ”få större njutning” och ”göra det bättre”. Efteråt kunde de somna om för att sedan stiga upp i gryningen.

Bacth with candle light

Det artificiella ljusets intåg

Sedan det artificiella ljuset uppfanns har våra sömnmönster förändrats på många sätt. Den banbrytande uppfinningen innebar att människorna kunde stanna uppe senare på kvällen eftersom deras aktiviteter inte längre var beroende av tillgången på dagsljus. Följden blev förmodligen att de vaknade ganska sent från sin första sömn, kanske inte ens före gryningen, och då kunde de lika gärna stiga upp och börja dagen.

 

Att sova i två perioder under natten kan vara ett beteende som sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Så nästa gång du vaknar mitt i natten behöver du inte stressa alltför mycket över det – tänk på att dina förindustriella förfäder antagligen gjorde likadant.

Mer sömnkunskap


SÖMNHÄLSA

SÖMNVETENSKAP

FALL ASLEEP

RUTINER

WAKE UP

SÖMNHÄLSA

SÖMNVETENSKAP


ASLEEP

RUTINER

WAKE UP