Dataskyddspolicy

Syfte och innehåll

Hilding Anders Sweden AB (”vi”) värnar om din personliga integritet och skyddet av dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy beskriver hur vi behandlar och använder personuppgifterna som vi samlar in från dig när du besöker och använder denna hemsida samt hur du kan kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi samlar in och behandlar din IP-adress och e-postadress som du skickar för att hålla dig informerade om lanseringen av SLEEPACY.

Utöver ovanstående användning och ändamål kan vi också använda dina personuppgifter för att administrera och förbättra denna webbplats, för våra interna register, för statistisk analys och (i förekommande fall) för att slutföra din produktbeställning och/eller för att kontakta dig angående försäljning och som del av vår uppföljning av kundrelationer.

Vilken är den legala grunden för behandling av dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål 2.1 – 2.2 i Avsnitt 2 ovan grundar sig på Hilding Anders Sweden AB berättigade intresse som företag om att förbättra hemsidans funktioner, information samt annonser till besökare samt för att analysera statistik. Behandlingen av dina personuppgifter för ändamål 2.2 i Avsnitt 2 ovan grundar sig även på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ett avtal vi har ingått med dig.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst etc. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Hilding Anders Sweden AB Hilding Anders Copenhagen A/S och Springs and Foams GmbH som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till personuppgifterna.

Vi delar också dina personuppgifter med leverantörer som utför tjänster för våra räkning. Detta är endast begränsat i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla dessa tjänster för våra räken såsom Voyado AB och E2X.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in. Det innebär att dina personuppgifter kommer att raderas när de inte längre behövs för att behandla en order eller förfrågan från dig, för att administrera ditt användarkonto eller för att administrera vår kundrelation. Statistik som endast innehåller anonymiserade uppgifter kan komma att sparas längre.

Vilka rättigheter har du?

Hilding Anders Sweden AB, Box 57, SE-281 21 Hässleholm , Tel: +46(0)451-38 89 50, Org. nr: 556289-7941, Vat No: SE556289794101, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Peter Sturm är dataskyddsombud och kan kontaktas på peter.sturm@hildinganders.com.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter (om, till exempel, personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att fullgöra ett avtal med dig). Om du har lämnat ett särskilt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 6.3. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan resultera i att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. Du har också rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill göra gällande dina rättigheter enligt Avsnitt 6.2 är du välkommen att kontakta oss via e-post på peter.sturm@hildinganders.com.

Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos den dataskyddsmyndighet som utöver tillsyn inom din jurisdiktion.

Ändringar

Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna dataskyddspolicy på www.sleepacy.se.